Quadient IS-440

0,00

PREVÁDZKOVÁ EFEKTIVITA
Rýchlosť 95 obálok za minútu
Automatický podávač obálok: áno
Maximálna hrúbka obálky 12 mm
Pamäť pre operácie: 9
Reklamné slogany: 10

OPTIMALIZÁCIA ROZPOČTU
Nákladové strediská: 25 stredísk v základu/voliteľne upgrade na 500

Zistiť cenu

Popis

Frankovací stroj Quadient IS-440 je efektívnym a spoľahlivým riešením pre spracovanie stredných a vyšších objemov odchádzajúcej pošty. Jednoduchá obsluha a funkcionality pre optimalizáciu nákladov na poštovné sú samozrejmosťou. Ako všetky stroje Quadient IS rady disponuje odtlačkom digitálnej známky a širokou paletou on-line služieb. Intuitívne ovládanie, možnosť klasického alebo stohového váženia, Smart Start technológia (automatické spustenie stroja po odobraní zásielky z vážiacej plošiny), automatický podávač obálok ponúka rýchle spracovanie obálok rôznych formátov a balíčkov, a to bez zbytočného prerušovania práce so strojom. Vďaka presnosti vážiacej plošiny, rýchlej zmene poštovnej tarify alebo využitia skrátenej voľby pre operácie je redukovaná možnosť chyby aj pri požiadavke na rýchle frankovanie, a to aj v prípade zásielok s rôznou veľkosťou a hmotnosťou.Nová možnosťLAN pripojenia stroja do siete predstavuje ďalšie zjednodušenie a zrýchlenie práce so strojom. Súčasťou systému Quadient IS-420 je on-line aktualizácia poštovných taríf, on-line kreditovanie alebo zmena loga v odtlačku stroja. Novinkou je tiež možnosť využitia webovej aplikácie neoStats. Systém neoStats umožňuje užívateľom strojov IS rady získavať pomocou webovej aplikácie reálne podrobné štatistické dáta o každej odoslanej zásielke vo forme podrobných štatistík o odchádzajúcej pošte v pohľade časovom aj v pohľadu nákladových stredísk.

PREVÁDZKOVÁ EFEKTIVITA

 • Rýchlosť: 95 obálok za minútu
 • Automatický podavač obálok: áno
 • Maximálna hrúbka obálky: 12 mm
 • Pamäť pre operácie: 9
 • Reklamné slogany: 10

OPTIMALIZÁCIA ROZPOČTU

 • Nákladové strediská 25 stredísk v základe/voliteľne upgrade na 500

NEOSTATS

 • Webový prístup
 • On-line podrobné štatistiky o odoslaných zásielkach
 • Poštové triedy, oddelenia, obdobia

ON-LINE SLUŽBY – LAN PRIPOJENIE

 • Poštové triedy, oddelenia, obdobia
 • Kreditovanie
 • Stiahnutie loga do otlačku
 • Diaľková diagnostika