Quadient IS-420

0,00

PREVÁDZKOVÁ EFEKTIVITA
Rýchlosť 65 obálok za minútu
Automatický podávač obálok: voliteľné
Maximálna hrúbka obálky 12 mm
Pamäť pre operácie: 9
Reklamné slogany: 10
OPTIMALIZÁCIA ROZPOČTU
Nákladové strediská: 10 stredísk v základe/voliteľné upgrade na 500

Zistiť cenu

Popis

Quadient IS-420 je frankovací stroj koncipovaný pre efektívne a rýchle spracovanie stredných objemov odchádzajúcej pošty vyznačujúci sa jednoduchou obsluhou, výkonnosťou a flexibilitou. Ako všetky stroje Quadient IS rady disponuje odtlačkom digitálnej známky a širokou paletou on-line služieb. Intuitívne ovládanie, možnosť klasického alebo stohového váženia, Smart Start technológia (automatické spustenie stroja po odobraní zásielky z vážiacej plošiny),automatický podávač obálok ponúka rýchle spracovanie obálok rôznych formátov a balíkov, a to bez zbytočného prerušovania práce so strojom. Vďaka presnosti vážiacej plošiny, rýchlej zmene poštovej tarify alebo využitia skrátenej voľby pre operácie je redukovaná možnosť chyby aj pri požiadavke na rýchle frankovanie, a to aj v prípade zásielok s rôznou veľkosťou a hmotnosťou. Nová možnosť LAN pripojenia stroja do siete predstavuje ďalšie zjednodušenie a zrýchlenie práce so strojom. Súčasťou systému Quadient IS-420 je on-line aktualizácia poštových taríf, on-line kreditovanie alebo zmena loga v odtlačku stroja. Novinkou je tiež možnosť využitia webovej aplikácie neoStats. Systém neoStats umožňuje užívateľom strojov IS rady získavať pomocou webovej aplikácie reálne a podrobné štatistické dáta o každej odoslanej zásielke vo forme podrobných štatistík o odchádzajúcej pošte z časového pohľadu aj z pohľadu nákladových stredísk. Všetky tieto novinky robia z frankovacieho stroja Quadient IS-420 nástroj pre rýchle spracovanie pošty, ale tiež nástroj pre optimalizáciu nákladov na poštovné vo vašej organizácií.

PREVÁDZKOVÁ EFEKTIVITA

 • Rýchlosť:  65 obálok za minútu
 • Automatický podávač obálok: voliteľné
 • Maximálna hrúbka obálky: 12 mm
 • Pamäť pre operácie: 9
 • Reklamné slogany: 10

OPTIMALIZÁCIA ROZPOČTU

 • Nákladové strediská 10 stredísk v základe/voliteľné upgrade na 500

NEOSTATS

 • Webový prístup
 • On-line podrobné štatistiky o odoslaných zásielkach
 • Poštové triedy, oddelenia, obdobia

ON-LINE SLUŽBY – LAN PRIPOJENIE

 • Poštové triedy, oddelenia, obdobia
 • Kreditovanie
 • Stiahnutie loga do otlačku
 • Diaľková diagnostika