Quadient IM-16

0,00

Kompaktný stolový automatický otvárač listov Quadient IM-16/16C pracuje rýchlosťou až 300 obálok za minútu. Prichádzajúca korešpondencia je tak v rámci firmy či inštitúcie rýchlejšie distribuovaná a teda aj rýchlejšie vybavená. Spracovanie prichádzajúcej pošty – prichádzajúcich listov rôznych veľkostí a formátov, objednávok, faktúr a ďalších druhov korešpondencie. Oproti konvenčnému otváraniu listov, kedy môže dôjsť k poškodeniu dokumentu, využíva otvárač listov Quadient IM-16/16C inovatívnu metódu otvárania na jednej hrane obálky a k poškodeniu dokumentu nedochádza. Verzia otvárača listov Quadient IM – 16C poskytuje komfort v podobe počítadla otvorených obálok.

Zistiť cenu

Quadient IM-16/16 C

Kompaktný stolový automatický otvárač listov Quadient IM-16/16C pracuje rýchlosťou až 300 obálok za minútu. Prichádzajúca korešpondencia je tak v rámci firmy či inštitúcie rýchlejšie distribuovaná a teda aj rýchlejšie vybavená. Spracovanie prichádzajúcej pošty – prichádzajúcich listov rôznych veľkostí a formátov, objednávok, faktúr a ďalších druhov korešpondencie. Oproti konvenčnému otváraniu listov, kedy môže dôjsť k poškodeniu dokumentu, využíva otvárač listov Quadient IM-16/16C inovatívnu metódu otvárania na jednej hrane obálky a k poškodeniu dokumentu nedochádza. Verzia otvárača listov Quadient IM – 16C poskytuje komfort v podobe počítadla otvorených obálok.

  • Bezodpadová technológia s nulovou prašnosťou
  • Nedochádza k poškodeniu obsahu obálky
  • Ľahká obsluha bez potreby predom triediť obálky
  • Limitujúcim faktorom nie je veľkosť obálky, ale iba jej hrúbka
  • Spracovanie obálok až do formátu C4
  • Rýchlosť otvárania až 300 obálok za minútu