Seiko Z120

0,00

Zistiť cenu
Zariadenie na zaznamenávanie času Z120

Z120 je záznamník času / dierne hodiny na zaznamenávanie pracovného času na novú kartu s mesačnými známkami so 6 stĺpcami / 31 riadkami (k dispozícii sú aj týždenné a 2-týždenné karty), ktoré zjednodušujú obsluhu diernych hodín a následnú mzdovú agendu.

Vlastnosti:
 • Evidencia pracovného času v 6 stĺpcoch a 31 riadkoch na jednostrannej pečiatkovej karte „Typ M“
 • Až 3 vstupné/výstupné registrácie za deň (spolu 6 úderov) v hodinách a minútach.
 • Evidencia času bez aritmetickej funkcie s jednoduchou jazdnou kartou typu „SEIKO M“.
 • Podsvietený displej so zobrazením času, dátumu, dňa v týždni a stĺpca tlače.
 • Automatický podávač kariet.
 • Plne automatické prepínanie letného/zimného času je možné naprogramovať.
 • Ihneď pripravený na prevádzku po pripojení napájania, uchovanie dátumu aj pri výpadku prúdu.

Funkcie a programovanie:

Je možné nastaviť nasledujúce funkcie:

 • Registrácia času v hodinách a minútach alebo 1/100 hod.
 • Identifikácia zranení jadrového času.
 • Denný predstih je možné nastaviť kedykoľvek (z výroby nastavený na 5:00).
 • Automatické prepínanie letného/zimného času (DST).
 • Porušenie základného času alebo skoré IN/OUT môžu byť vytlačené špeciálnou značkou.
 • Špeciálne programy je možné nastaviť na So/Ne…
 • V spojení s novou známkovou kartou typu „M“ evidencia vstupných/výstupných časov v 6 stĺpcoch bez funkcie výpočtu.
 • Možnosti miezd:
  – mesačná (továrensky nastavená)
  – týždenná
  – 2-týždenná.
 • Zobrazenie času v 12- alebo 24-hodinovom formáte.
 • Podsvietený displej a ovládací panel.
 • Tlačový stĺpec je možné zvoliť automaticky pomocou programu rozvrhu a inak pomocou tlačidiel. Tlačidlo „Prepísať“ slúži na vypnutie po nočnej zmene. Po jeho zatlačení bude OUT razník vyrazený v rade predchádzajúceho dňa – posledná pozícia.
 • Displej zobrazuje:
  – Deň v týždni Po. – So.
  – Deň v mesiaci 1 – 31
  – Čas a značka letného / zimného času
 • Z120 je vybavený bezpotenciálovým kontaktom a môže byť použitý na ovládanie signálneho relé alebo generátora signálu.
 • Jednotka má autodiagnostickú funkciu a hlási chyby v časti elektroniky alebo mechaniky zobrazením príslušného čísla chyby na displeji.