Seiko TQR-395 Time Recorder

0,00

Zistiť cenu
Záznamník času TQR-395
Voliteľné programy:
 • Časové programy pre fixný čas, flexibilný čas alebo čiastočný úväzok.
 • Kumulovaný celkový pracovný čas za deň a celkový počet odpracovaných hodín v 4 stĺpcoch a 32 riadkoch pomocou časových kariet s čiarovým kódom (k dispozícii je 100 rôznych kódovaných kariet).
 • Jedna alebo viac (tiež neobmedzené taktovanie) vstupných/výstupných registrácií za deň v hodinách a minútach.
 • Evidencia času bez výpočtu pomocou jednoduchej časovej karty typu „SEIKO S“.
 • Podsvietený LCD displej zobrazuje čas, dátum, deň v týždni a stĺpec tlače.
 • Automatický príjem kariet so správnym rozpoznaním stránky (pomocou mesačných kariet, 15 dní/strana).
 • Programovateľné, plne automatické zmeny letného času (letný/zimný čas).
 • Môže byť použitý ihneď po pripojení k AC zdroju. Li-batéria na šetrenie pamäte
 Funkcie a programovanie:
Je možné nastaviť nasledujúce funkcie:
 • Časové karty s čiarovým kódom až pre 100 osôb. (k dispozícii 100 rôznych kariet).
 • Možnosť použitia nekódovaných jazdných kariet (SEIKO typ S).
 • Časový program pre fixný čas, flexibilný čas a čiastočný úväzok.
 • Registrácia času v hod. a min. alebo 1/100 hod.
 • Automatické vrátenie karty bez registrácie po vložení nesprávnej strany a bzučiak zaznie, aby ste nezabudli otočiť kartu. (pomocou mesačných / 2-týždňových kariet).
 • Tlač špeciálnych značiek za porušenie základných hodín.
 • Denný predstih kedykoľvek počas dňa (nastavenie z výroby na 05:00).
 • Automatická úprava letného času (CET/CEST).
 • Max. 4 prestávky, nastaviteľné od 1 do 90 minút, automatický odpočet.
 • Zaokrúhľovanie na celkový pracovný čas / deň alebo na registráciu.
 • Denná pracovná doba s denným opakovaním ako „normálny program“ a 1 odlišný rozvrh na 1 deň v týždni.
 • Pri použití nekódovanej jazdnej karty typu SEIKO „S“ evidencia VSTUPOV/VÝCHOZÍ DOBY v 4 stĺpcoch bez výpočtu.
 • Voliteľné obdobie výplaty:
  – mesačné (výrobné nastavenie)
  – týždenné
  – 2-týždňové
 • Zobrazenie času a tlač v 12- (AM/PM) alebo 24-hodinovom systéme.
 • Podsvietený LCD displej a ovládacie tlačidlá.
 • Tlačový stĺpec je možné zvoliť automaticky pri použití kariet s čiarovým kódom Art. č. 66067 a nastavenia týždenného programu alebo manuálne pomocou tlačidiel.
 • Obsah zobrazenia:
  – Deň v týždni Po – Ne.
  – Dátum / deň v mesiaci 1 – 31
  – Indikátor času a letného času (leto / zima).