Zákaznícky servis

Máte záujem zoznámit sa s nasimi produktami alebo sluzbami? Pripravujete výberové konanie na dodávku strojov alebo sluzieb, ktoré ponúkame? Máte dotaz, pripomienku, nápad, alebo sa chcete podelit s nami o svoj názor, poslite nám ho e-mailom. Budeme sa tesit. Odpovieme Vám obratom.

Viac »

Vase dotazy

Dotazový formulár  

  

Tu sídlimeZmluvný servis

Pri výbere nového zariadenia sa casto zabúda na úroven zabezpecenia servisu a doplnkových sluzieb. Pri nekvalite a neodborne vykonaných opravách zariadenie je casto dlhú dobu mimo prevádzku. Profesionalita nasich technikov, ktorí sú pravidelne skolení v zahranicí na jednotlivé typy zariadení, splna predpoklady na zabezpecenie vysoko kvalitného servisného zásahu.
 
Na vsetky nami predané zariadenia zabezpecujeme zárucný aj pozárucný servis. Nasi zákazníci majú moznost uzatvorenia servisných zmlúv (kazdú servisnú zmluvu vieme pripravit podla poziadaviek zákazníka), ktorými sa postaráme o bezproblémový chod ich zariadení:
 

 
Poplatok za uzatvorenie servisných zmlúv je pocítaný individuálne. Pri výpocte sa zohladnuje najmä typ zariadení, vek zariadenia, technický stav, pocet kusov servisovaných zariadení, poziadavky zákazníka atd. Zákazníci, ktorí majú s nami uzatvorenú servisnú zmluvu, si môzu dohodnút servisné podmienky.
 

Náhradné diely

Firma disponuje vlastným skladom náhradných dielov a teda je schopná dodat bezné náhradné diely okamzite. Ostatné spravidla do 72 hodín od objednávky.

Skolenia

Zabezpecujeme tiez vsetky skolenia obsluhy potrebné pre správnu cinnost Vasich zariadení.

Pre vsetky nami dodané výrobky zabezpecujeme vsetky sluzby a cinnosti pocnúc poradenstvom, projekciou, predajnými sluzbami, zárucným servisom a pozárucným servisom. Pri nekvalitne a neodborne vykonaných opravách zariadenie je casto dlhú dobu mimo prevádzky. Profesionalita nasich technikov, ktorí sú pravidelne skolení v zahranicí na jednotlivé typy zariadení, splna predpoklady na zabezpecenie vysoko kvalitného servisného zásahu.

Nasi zákazníci majú moznost uzatvorenia servisných zmlúv (na základe ich poziadaviek), ktorými sa postaráme o bezproblémový chod ich zariadení. Poplatok za uzatvorenie servisných zmlúv je individuálny, a zohladnuje sa pri výpocte najmä typ zariadení, vek zariadenia, technický stav, pocet kusov servisovaných zariadení, poziadavky zákazníka atd.

Zákazníci, ktorí majú s nami uzatvorenú zmluvu, si môzu dohodnút nadstandardné servisné podmienky.

Ponúkame volné kapacity na profylaktickú údrzbu a servis nasledovných zariadení:

Záruka

Na vsetky dodávané zariadenia poskytujeme záruku standardne 2 roky za predpokladu dodrzania vseobecných a zárucných podmienok. Za príplatok poskytujeme moznost rozsírenia záruky na dalsie roky.

Náhradné diely

V individuálnych prípadoch je mozné dohodnút zapozicanie náhradného zariadenia. Ponúkame volné kapacity na profylaktickú údrzbu a servis nasledovných zariadení: PC, monitory, tlaciarne HP, OKI, Epson, Xerox, Printronix, Seiko Precision, Seikosha, PSi