Obálkovacie stroje Neopost - vysoké objemy

obalkovace

Nové technológie prinášajú mnohé zlepšenia v rámci Online komunikácie a internetu, ale často sa zabúda, že bežná listová korešpondencia prostredníctvom štandardnej pošty je aj v dnešnej dobe často nenahraditeľná (napr. výpisy, faktúry, marketingové prospekty, obchodné prípady, doklady). Pekne zabalené a dobre vyzerajúce obálky, potlačené poštové známky sú už cenovo dostupné všetkým spoločnostiam, ktoré zasielajú obálky a balíky prostredníctvom klasickej pošty a vo väčšom objeme. Patentovaná funkcia ako Load’N Go® umožní jednoduché nahranie novej aplikácie (profilu) do prístroja a funkcia Secure'N Feed® zabraňuje nechcenému natiahnutiu dvoch listov z podávača. Obe funkcie sú súčasťou týchto - u zákazníkov mimoriadne úspešných modelov obálkovačov spoločnosti NEOPOST.

obalkovac Neopost

Model Neopost DS-100 old/DS-150
NEOPOST DS-100 /DS-150 - obálkovací stroj programovateľný pomocou automatického nastavenia až GUI 20/ PC neobmedzene pravidelne používaných aplikácií (jobov), ktoré značne znížia čas, ktorý sa strávi ich zmenou. Hodinový výkon 4.500 obálok, kapacita podávačov - 500 listov/podávač. V prípade kaskádového prepojenia podávačov možno behom jednej dávky spracovať až 750 dokumentov bez prerušenia chodu.

obalkovací stroj

Model Neopost DS-140 old/DS-180
NEOPOST DS-140/DS-180 - hodinový výkon 4.500 / 5.500 obálok. Využíva k programovaniu veľkú farebnú dotykovú obrazovku. PC dotyková obrazovka umožní prístup k všetkým funkciám stroja vrátane štatistických údajov a analýzam nákladov. Má neobmedzený počet aplikácií (jobov), ktoré možno ukladať do pamäti a vysokokapacitné podávače dokumentov a obálok. Taktiež bezpečnosť vloženia správneho dokumentu správnemu adresátovi zabezpečuje čítačka OMR, prípadne čítačka čiarového kódu (BCR).

obalkovacka

Model Neopost DS-200
NEOPOST DS-200 - hodinový výkon 4.800 obálok. Spracuje až 50 dokumentov A4 do jednej obálky. Využíva k programovaniu veľkú farebnú dotykovú obrazovku. PC dotyková obrazovka umožní prístup k všetkým funkciám stroja vrátane štatistických údajov a analýzam nákladov. Má neobmedzený počet aplikácií (jobov), ktoré možno ukladať do pamäti, vysokokapacitné podávače dokumentov (do 1.000) a obálok (do 800), bezpečnosť vloženia správneho dokumentu správnemu adresátovi zabezpečuje čítačka OMR, prípadne čítačka čiarového kódu (BCR).

DS 100/150 DS 140/180 DS 200
VÝKON
Maximálna mesačná záťaž 150.000 180.000 200.000
Max. rýchlosť obálka/ hod. 4.500 4.500 / 5.500 4.800
Pamäť úloh 20/ PC PC - neobmedzená PC - neobmedzená
PODÁVAČ DOKUMENTOV
Max. počet podávačov do 9 podávačov do 17 podávačov do 11 podávačov
Druh podávačov x x FlexFeed
Max. počet A4 dokumentov 1000 1000 2000
Možnosť rozšírenia feeder-folder, insert feeder, double insert feeder feeder-folder, insert feeder, double insert feeder HCVF
Gramáž dokumentov od 60 - 120 g/m2 od 60 - 120 g/m2 x
Špecifikácia dokumentov do 16" do 16" do 16"
Kaskádovanie áno áno áno
Detekcia dvojité podania Svetelná bariéra Svetelná bariéra Svetelná a elektromechanická
OBÁLKY
Max. kapacita podávača 400 400 800
Doplňanie počas behu áno áno áno
Max. hrúbka obálky 6 mm 6 mm 6 mm
Druh obálky (rozmer) C6/DL/C5 C6/DL/C5 DL/C5/C4
DRUH SKLADOV
"C", "Z", "V" sklad áno áno áno
Kapacita skladu (80 g/m2) 8 8 8
DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Akumulátor áno áno áno
BAR riadenie (čiarový kód) áno áno áno
Variabilný výstup 2 2 2
Hlučnosť 75 dB 75 dB 75 dB
ERGONOMIKA
Display LCD čiernobiele PC dotykový LCD PC dotykový LCD
Rozmery (v mm) x x x
Hmotnosť x x x
Dokumentácia