Zákaznícky servis

Máte záujem zoznámit sa s nasimi produktami alebo sluzbami? Pripravujete výberové konanie na dodávku strojov alebo sluzieb, ktoré ponúkame ? Máte dotaz, pripomienku, nápad, alebo sa chcete podelit s nami o svoj názor, poslite nám ho e-mailom. Budeme sa te_it. Odpovieme Vám obratom.

Viac »

Vase dotazy

Dotazový formulár  

  

Tu sídlimeZahájenie cinnosti

MAILTEC SLOVAKIA, spol s r.o. zahájila svoju cinnost v apríli 1996. Sme výhradným dovozcom výrobkov kancelárskeho vybavenia najvyssej kvality popredných svetových firiem. Sme autorizovaným distribútorom spolocností Frama AG (stroje na spracovanie posty), Martin Yale (skartovacie stroje znaciek Intimus, MY, Papermonster, falcovacie stroje, otvárace obálok, speciálne zariadnia, disintegrátory), Pitney Bowes (velkokapacitné obálkovacie systémy), Neopost (frankovacie a obálkovacie stroje, tlaciarne pre potlac obálok), P. F. E. International Ltd. (obálkovacie zariadenia, diskrétne obálky),Intec Printing systems ( modulárne digitálne tlacové riecenia, roll to roll tlaciaren, vyrezávací automat), PSi GmbH a PSi Laser (výkonné ihlickové, laserové a thermotransférové tlaciarne), Seiko Precision GmbH (casové znackovace, dochádzkové systémy), SII (thermo tlaciarne), IBICO - GBC (systému pre tvorbu plastovej a drlotenej väzby) a UNIBIND (systém prezentácie a viazania dokumentov tepelnou technológiou).

Nás profil

V priebehu rokov sa firma vyprofilovala na komplexného riesitela nárocných úloh v oblasti tlacových výstupov, ci uz objemom, spracovaním, vyuzitím roznych optických znaciek. Tím nasich odborníkov je Vám schopný poradit a navrhnút optimálne riesenie priamo vyplývajúce z Vasich potrieb a zorientovat Vás v sieti nespocetného mnozstva riesení, ktoré sú dnes na slovenskom trhu k dispozícii.

Filozofia

Filozofia nasich riesení spocíva vo vyuzití Vami dodaných dát, následné SW nástrojom ich spracovanie (vytvorenie formulárov), vytlacenie, ich zaobálkovanie poprípade ofrankovanie. O celé takéto riesenie sa vieme sami postarat, ci uz po obchodnej stránke (sme priamo partner výrobcov) ako aj servisnej. Tým vzniká pre Vás ako zákazníka velmi zaujímavá ponuka, výsledkom ktorej je optimálne HW a SW riesenie s dorazom na potreby a financné moznosti. V neposlednom rade dbáme pri návrhu riesení aj na prevádzkové náklady, ktoré hrajú velmi významnú úlohu pocas zivotného cyklu násho riesenia.

Pre vsetky nami dodané výrobky zabezpecujeme vsetky sluzby a cinnosti pocnúc poradenstvom, projekciou, predajnými sluzbami, zárucným servisom a pozárucným servisom. Pri nekvalitne a neodborne vykonaných opravách zariadenie je casto dlhú dobu mimo prevádzky. Profesionalita nasich technikov, ktorí sú pravidelne skolení v zahranicí na jednotlivé typy zariadení, splna predpoklady na zabezpecenie vysoko kvalitného servisného zásahu.

Nasi zákazníci majú moznost uzatvorenia servisných zmlúv (na základe ich poziadaviek), ktorými sa postaráme o bezproblémový chod ich zariadení. Poplatok za uzatvorenie servisných zmlúv je individuálny, a zohladnuje sa pri výpocte najmä typ zariadení, vek zariadenia, technický stav, pocet kusov servisovaných zariadení, poziadavky zákazníka atd.

Zákazníci, ktorí majú s nami uzatvorenú zmluvu, si mozu dohodnút nadstandardné servisné podmienky.

Ponúkame volné kapacity na profylaktickú údrzbu a servis nasledovných zariadení: